Amagermuseets venner

Amagermuseets venner er en af støtteforeningerne for den selvejende institution Museum Amager, som driver Amagermuseet, Dragør Museum, Danmarks Lodsmuseum og Mølsteds Atelier. Som medlem af foreningen har du gratis adgang til museerne og kan deltage i 3-4 årlige arrangementer plus generalforsamlingen.

Hvert kvartal modtager du vores museumsblad, hvor du kan læse om kommende udstillinger og de særarrangementer, du som medlem har adgang til. Samtidig støtter du en forening med en lang og stolt historie.

Et individuelt medlemsskab koster kr. 125,- årligt. 

Generalforsamling 2021

Onsdag den 25. august kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning - herunder status fra museumslederen.

           Museumsleder Søren Mentz

           Formand Bente Walløe Poulsen

       3. Regnskab for 2020 v/ kassereren

       4. Forelæggelse af budget for 2021 v/kassereren

       5. Indkomne forslag: Ingen forslag er modtaget.

       6. Fastsættelse af kontingent

       7. Valg til bestyrelse inklusive suppleanter og revisor

På valg er:

Flemming Sieben, Theis Bacher Møller, Lisbeth Jansen,

Kasper Bacher Kristiansen

Suppleanter: Kurt Chrilles Christensen og Lisbeth Scott Magle Pedersen

Revisor: Jakob Larsen

     8. Eventuelt

 

Generalforsamlingen afholdes under iagttagelse af påbud og anbefalinger i forbindelse med Corona-situationen.

Efterfølgende serveres et glas vin og lidt mundgodt.

Vel mødt til generalforsamlingen!

 

Bestyrelsen for Amagermuseets Venner

Foreningens historie

”Øen Amagers historiske Samling”, som foreningen hed oprindeligt, blev oprettet i 1901. Formålet var at indsamle og frede, hvad der kunne være med til at belyse Amagers historie, som har sin særlige plads i danmarkshistorien, siden Christiern d. II i 1521 hentede 184 hollandske bønder til øen.

Amagermuseet har til huse i den gamle museumsgård, der blev købt til formålet i 1921, og på Nordgård, som blev en del af museet i 1973. Den gamle gård rummer en række faste udstillinger om den hollandske indvandring, fastelavnen på Amager og ikke mindst en meget stor og anerkendt samling af tekstiler, heriblandt en række oprindelige amagerdragter. Derudover viser museet forskellige gamle interiører, bl.a. i den intakte tømmerupstue fra Birkegården i Tømmerup.

På Nordgård er tiden skruet tilbage til starten af 1900-tallet, og de arbejdsopgaver, som bliver udført, er knyttet til gårdens traditionelle funktioner: Grøntsagerne klargøres til torvet; der laves historiske retter; i stalden muges ud; hønsene passes, dyrene fodres; der vaskes og meget mere.

I skolernes sommerferie og efterårsferie omdannes gården til en levende amagergård befolket med karle og piger, som ganske livagtigt holder gården i gang. Som medlem kan også du blive en del af den frivillige karle-pige-gruppe og være med til at levendegøre de gamle gårde.

I 1953 blev Amagermuseet statsanerkendt, og ved den lejlighed skiftede foreningen navn til Amager Museumsforening. Endnu en gård, Fadersminde, blev erhvervet i 2002. Den anvendes i dag til administration og skal huse det kommende magasin. Efter stiftelsen af institutionen Museum Amager i 2008 er det museumsforeningens opgave at skabe yderligere interesse for museerne og øget opbakning fra Amagers befolkning til de mange aktiviteter, som Amagermuseet byder på.

Bak op om museets arbejde

Har ovenstående vakt din interesse, kan du kontakte formand Bente Walløe Poulsen 4029 6726 / 3253 0304 eller Margrethe Kristensen (medlemskartotek) koejevaenget@gmail.com eller tlf. 5130 2030